up

Reference

blog

Jana Dudinská (57)

„Je úžasné, že 2 dny můžou změnit život. Zastavíte se, aby jste mohli objavit sebe, uvedomit si, kde sa nacházíte ve všech oblastech svého života. Je to šance objavit svoje bloky, rozpustit je a uvedomit si, co chcete. Současně, i co proto uděláte. Můžeme si uvedomit, že máme na víc než to, co právě v životě děláme."